Shopping cart

KURULUŞUMUZUN ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

Mobilya sektöründe lider olan OFİSLİNE A.Ş. firmamız, kurum kültürü ve temel değerlerini benimsemiş, “mükemmellik”, “yenilikçi” ve “yaratıcı” yaklaşıma odaklanan, teknolojiyi yakından takip ederek kalite açısından lider bir kuruluş olarak verdiğimiz taahhütlerimizle,

- Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyeti sürekliliğini güvence altına almak.
- İçeriğimize, stratejik yönümüze etki eden iç ve dış etkenleri değerlendirerek geleceğe dönük adımlara istikrarlı yön vermek.
- Risk tabanlı yaklaşım ile riskleri ve fırsatları değerlendirerek süreçlerimizin tamamında maksimum performansı hedeflemek.
- Entegre yönetim sisteminin güvence altına alınması için liderlik ve taahhüt odaklı yaklaşımla entegre sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
- Birincil ve ikincil mevzuat ve yasal şartlara bağlı kalarak müşteri beklentilerini ve memnuniyetini sağlayarak müşteri odaklılığımızı sürdürmek.
- Kaynaklarımızı en az fire ve tasarruf oluşturacak şekilde kullanarak, milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek.
- Yaşam döngüsü bakış açısı ile ürün ve hizmet için proseslerin tamamında çevre şartlarını, etkilerini belirleyerek ilgili taraflar ile paylaşmak ve çevre bilincini sağlamak.
- Kirliliği kaynağında azaltıp ayrıştırarak, çevre bilincinin oluşturulması ve korunması amacı ile etkinlikler düzenlemek.
- Kaynaklanacak olası kazaları önlemek için paydaşlarımızın bilinçlendirilerek farkındalıkları arttırmak.
- Ramak kalalar değerlendirerek çalışan, iş yeri ve ekipmanlarımızın zarara uğrama potansiyelini minimize etmek.
- İş Sağlığı ve Güvenliği etkisi altında bulunan faaliyetlerin, etkenlerin tamamında potansiyel tehlikeleri minimize ederek koruyucu tedbirlerin sürekliliğini sağlayarak
Sürdürülebilir, yalın ve proaktif düşünce yaklaşımıyla entegre sistemi sürekli iyileştirmek, kalite anlayışı doğrultusunda sistem katılımını sağlamak ve farkındalığını oluşturarak, paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak genel politikamızdır.

İCARA KURULU BAŞKANI (CEO)
15.01.2018